Εικόνα 2. Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας του Βαλεντή (1949). Η στοά στο ισόγειο εφαρμόστηκε πριν γίνει υποχρεωτική για όλα τα κτήρια. Πηγή: Αρχιτεκτονική, 21/1960.

Advertisement

Back to Gallery