Κτήριο 6 με λεζάντες

Εικόνα ΧΧ. Τα μέρη ενός αθηναϊκού κτηρίου γραφείων. 1. Στοά· 2. Κύριος όγκος· 3. Στέψη· 4. Απότμηση γωνίας· 5. Ρετιρέ.

Back to Gallery