Εικόνα 10. Το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας στο Ρίο ντε Τζανέιρο των Lúcio Costa, Oscar Niemeyer και άλλων (1936–1943). Η βόρεια όψη (αριστερά) με τον πυκνό κάνναβο θυμίζει αυτόν της Εικόνας 4, ενώ η νότια (δεξιά) με τον διαφανή κάνναβο και τα παράθυρα σε όλο το ύψος του ορόφου αυτόν της Εικόνας 6. Κι οι δύο όψεις αντιπαραβάλλονται με τις λείες και συμπαγείς πλάγιες όψεις

Advertisement