Εικόνα 9. Το κτήριο της Ερμού 2 όπου χρησιμοποιούνται επίσης δοκοί «Ι» μαζί με άλλα στοιχεία συνήθη της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής όπως το μάρμαρο. Φωτογραφία Αρίωνα Καλογερά (2015).

Advertisement