Εικόνα 11. Ο πύργος του ΟΤΕ στην Γ΄ Σεπτεμβρίου. Θυμίζει τους πύργους του Niemeyer, όπως της εικόνας 10, από την εναλλαγή στις όψεις από έναν κάνναβο με υαλοπετάσματα σε μια συμπαγή μαρμάρινη πλάγια όψη. Το μεγαλύτερο κτήριο γραφείων που ακολουθεί τις αρχές που αναλύονται εδώ. Πηγή: Badseed, Wikimedia Commons.

Advertisement