Εικόνα 4. Κτήριο γραφείων στην Πατησίων 4 του Βαλεντή (1955). Πυκνός ανάγυλφος κάνναβος από μόνιμα στοιχεία. Πηγή: Αρχιτεκτονική, 21/1960.

Back to Gallery