Εικόνα 12. Κτήριο γραφείων στην Σταδίου 48 του Βαλεντή (1956) και αριστερά του το Μέγαρο Αθηνογένους (άγνωστου αρχιτέκτονα, 1875). Ένα αξιόλογο αθηναϊκό κτήριο γραφείων, που, παρά ταύτα, επιβάλλεται σ’ ένα μικρό αξιόλογο νεοκλασικό. Ένα πρόβλημα που δύσκολα μπορούσε να αποφευχθεί και δυσκολότερα μπορεί να λυθεί. Και τα δύο κτήρια χρειάζονται συντήρηση, το νεοκλασικό δε ολοκληρωτική. Φωτογραφία Αρίωνα Καλογερά (2015).

Advertisement

Back to Gallery