Εικόνα 13. Το κτήριο της Τράπεζας Πειραιώς δεξιά (1975) και το νεοκλασικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας αριστερά. Πηγή: Γιώργος Δημητριάδης, flickr.com.

Back to Gallery