Εικόνα 14. Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας της Πανεπιστημίου 40 σήμερα. Πηγή: georginaconsta, flickr.com.

Back to Gallery